Snel en makkelijk thuisbezorgd

Met een echte winkel in Aalten

Ruim assortiment heren mode

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Pepper-8 Februari 2020

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

1. Over ons
Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken. Pepper-8 B.V. KvK-nummer: 09116238 info@pepper-8.nl  0543 479 246

 

2. De verwerkingen
 We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Leveranciers
Om met onze leveranciers een overeenkomst aan te gaan, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verwerken we van onze leveranciers:

a. Naam contactpersoon
b. Adres en vestigingsplaats
c. E-mailadres
d. Telefoonnummer
e. Bedrijfsnaam en KvK-nummer (eenmanszaken en Vof)
f. Betaalgegevens

Wanneer jij als leverancier met ons een overeenkomst bent aangegaan, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die overeenkomst. We verwerken daarom de noodzakelijke (contact)gegevens om contact op te nemen met betrekking tot de bestellingen en voor een correct betaling van facturen. We bewaren onze financiële administratie tot 8 jaar, conform onze wettelijke verplichting.

Personeel
Als werkgever zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens van onze medewerkers te verwerken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen wanneer wij dat van de wet mogen en voor de doeleinden die wij hieronder hebben beschreven. Deze persoonsgegevens verwerken we van onze medewerkers:

a. NAW-gegevens
b. Geboortedatum
c. E-mailadres
d. Telefoonnummer

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken we van onze medewerkers:
a. BSN;
b. Kopie identiteitsbewijs;
c. Gegevens over ziekteverzuim (medische gegevens).

Op moment dat iemand bij ons in dienst treedt, hebben wij persoonsgegevens nodig die noodzakelijk zijn om een arbeidsovereenkomst te kunnen sluiten. Daarnaast zijn wij als werkgever wettelijk verplicht om gegevens van onze werknemers op te nemen in onze administratie. De bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken, waaronder medische gegevens, BSN en verzuimgegevens, verwerken wij omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van verplichtingen en het uitoefenen van arbeidsrecht, zoals geregeld in nationale wetgeving. Deze gegevens blijven bewaard gedurende het dienstverband. Na afloop van het dienstverband worden gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaard nadat jij uit dienst bent. Loonbelastingverklaringen en een kopie van jouw identiteitsbewijs bewaren wij 5 jaar na het einde van uw dienstverband. Voor sommige gegevens uit uw personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens geldt over het algemeen een bewaartermijn van 2 jaar nadat jouw dienstverband is beëindigd.

Service
Wanneer jij een afspraak met ons maakt voor persoonlijk stylingadvies, private shopping, catwalktraining, een fotoshoot, garderobe planning of een andere service van ons, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a. Naam
b. NAW-gegevens
c. E-mailadres
d. Telefoonnummer
e. Betaalgegevens

Wij verwerken je gegevens om jou informatie toe te sturen, afspraken te maken en voor de uiteindelijke uitvoering van de service. Ook verwerken wij jouw gegevens omdat die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de service. Wij verwerken daarvoor alle gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan onze wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Tijdens de uitvoering van een fotoshoot kunnen portretfoto’s gemaakt worden, waarop jij herkenbaar in beeld bent. Daaruit kunnen bijzondere persoonsgegevens afgeleid worden. Deze persoonsgegevens verwerken wij ook voor de uitvoering van de overeenkomst met jou. Wij hebben bovendien een artistiek belang om jouw foto te verwerken. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt.

Spaarsysteem
Wanneer je als klant deelneemt aan ons spaarsysteem, verwerken wij je NAW-gegevens, je e-mailadres en registreren we je aankopen. Zo kun jij via ons sparen voor mooie acties en kunnen wij evalueren waar onze klanten blij van worden. Wij bewaren jouw gegevens totdat jij aangeeft niet langer deel te willen nemen aan ons spaarsysteem.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Contactformulier of e-mail
Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal 2 jaar.

 

3. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Administratiekantoor;
• Externe dienst voor personeelsadministratie;
• De Arbo, bij ziekte van personeel;
• Software voor winkelautomatisering, voor klantgegevens en gegevens van onze leveranciers;
• Nieuwsbriefdienst;
• Extern e-mailprogramma;
• Cloudopslag van facturen;
• Betaaldiensten;
• Analytische cookies.

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

4. Jouw rechten
We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@pepper-8.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

5. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

6. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Analytische cookies
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd, waardoor wij jou niet meer persoonlijk kunnen achterhalen. Meer informatie over Google Analytics vind je hier. Deze cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

 

7. Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media en onze events daarop terug te vinden. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

• Facebook
• Instagram
• Twitter
• Google (Plus)
• Pinterest
• LinkedIn

 

8. Wijzigingen
 Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.